Onze Diensten

 

Werkplaats

In onze werkplaats kunnen op aanvraag volgende bewerkingen worden uitgevoerd:
- het lassen van muurflenzen ,
- het versnijden van buizen op maat,
- het plaatsen van lasnaden op buizen om deze te kunnen vergrendelen,
- het bekleden van hulpstukken met andere dan de klassieke bekledingen (abcite, epoxy).

- het personaliseren van hydranten

 

Bijstand op de werf

Onze buitendienst kan u bijstaan bij de installatie van onze producten, zoals de plaatsing en indienstneming van Cla-Val regelkleppen, evenals bijvoorbeeld uw eerste installatie van leidingen of andere producten. Uiteraard staan wij u ook technisch bij in geval van eventuele problemen of moeilijkheden.

 

 

Aanboringen onder druk

Voor alle uitbreidingen van uw leidingnet onder druk, zowel bovengronds als ondergronds (drinkwaterleidingen, koelwaterleidingen, afvalwaterleidingen, ...), staan wij ter uwer beschikking. Vanaf DN 24 (1'') t.e.m. DN 300 kan deze aanboring gebeuren ongeacht het materiaal van de aan te boren leiding. Voor de kleinere aan te boren diameters wordt er gebruik gemaakt van aanboorzadels. Voor aanboordiameters groter dan 2'' wordt er een afsluiter type Euro 20 geplaatst om de aanboring te kunnen uitvoeren. Het aanboorzadel kan uit gietijzer of RVS zijn.
Het correct opmeten van de buitendiameter van de aan te boren leiding is uiterst belangrijk om gebruik te kunnen maken van het juiste aanboorzadel (wordt op maat gemaakt).

Alle eventuele grondwerken, wegpompen van grondwater en het bereikbaar maken van de aan te boren plaats, is door de klant te voorzien.

 

Onderhoudscontract voor Cla-val regelkleppen

Voor een goede en degelijke werking is geregeld nazicht van Cla-Val regelkleppen noodzakelijk. Daarom stellen wij een onderhoudscontract voor, gebaseerd op een jaarlijks nazicht. Ieder nazicht wordt verplicht uitgevoerd in aanwezigheid van de verantwoordelijke van het betreffende net. De prijs van dit onderhoud is forfaitair en in functie van het type regelklep.

 

 

Ontharding Erca² - pilootstudies

Om een goed beeld te krijgen van het onthardingsprocédé ERCA², ontwikkeld door Saint-Gobain Seva, dat het water onthardt d.m.v. electrolyse, geeft Saint-Gobain Pipe Systems de mogelijkheid om een pilootstudie uit te voeren op het waterproductiecentrum. Aan de hand van deze studie worden in functie van de reactiviteit van het water, de juiste parameters van het onthardingsprocédé en de afmetingen van de installatie bepaald. Wij stellen u hiervoor graag een prijsofferte op.

 

Druktesten voor afsluiters en brandkranen

Al onze afsluiters (vlinderafsluiters, membraanafsluiters en schuifafsluiters), brandkranen (bovengronds en ondergronds) en terugslagkleppen kunnen op uw vraag in onze werkplaats supplementair worden getest .